Skip to content

Rekisteriseloste / seloste henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterinpitäjä 

Tuusulan Hevosystäväinseura ry. 

Osoite: c/o Päivi Karhunen 

Lehmipolku 3 A 7 

01360 VANTAA 

Y-Tunnus: 1462766-4 

 
Tuusulan Hevosystäväinseura ry. noudattaa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä sekä voimassa olevaa yhdistyslakia. Tuusulan Hevosystäväinseura ry. kerää jäsenistään henkilötietoja ja käsittelee niitä itsenäisesti, eikä henkilötietoja luovuteta ulkopuolisille. 

Tuusulan Hevosystäväinseura ry:n henkilötietojen käsittelystä vastaa sen hallitus, [email protected] 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 

Nimi: Heidi Eronen  

email: [email protected] 

Puhelinnumero: 0400 305703 

3. Rekisterin nimi 
 Tuusulan Hevosystäväinseura ry. jäsen- ja tapahtumarekisteri

4. Rekisterin kuvaus 
 
Yhdistyslaki (11§) velvoittaa yhdistyksen hallitusta pitämään yllä jäsenluetteloa, johon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenluetteloa ylläpidetään seuran jäsenrekisterissä, johon kerätään myös muita henkilötietoja seuran sisäisen viestinnän sekä laskutuksen mahdollistamiseksi.  

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, rekisteröidylle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.  

Jäsenrekisteriin kerättävät tiedot: 

 
Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat henkilötiedot: 

 • Nimi 
 • syntymäaika 
 • kotipaikka 
 • puhelinnumero 
 • kotiosoite 
 • Sähköpostiosoite 
 • IP-osoite 
 • Tiedot hevosista   
 • vapaaehtoiset tiedot:  
  • muista harrastuksista 
  • omasta osaamisesta  
  • innostuksesta toimia yhdistystoiminnassa 
 • Alaikäisiltä jäseneltä yo. lisäksi  
  • huoltajan nimi  
  • puhelinnumero 
  • sähköpostiosoite. 

  
5. Henkilötietojen käsittely ja käyttö 

 
Tietojen käyttö  
 

Tuusulan Hevosystäväinseura ry. käyttää henkilötietoja sisäisessä viestintä/tiedottamistarkoituksessa, laskutukseen/toimitukseen liittyvissä toimissa tai virhetilanteiden korjaamista varten. Tarpeen mukaan yhdistys toimittaa anonymisoituna tilastotietoja kolmansille osapuolille, esimerkiksi tiedot jäsenmäärästä alueen hevosjalostusliitolle. 

Tietojenkäsittelijät  

Tuusulan Hevosystäväinseura ry:n hallitus valtuuttaa henkilötietojen käsittelijät rooliin perustuen ja jokainen käsittelijä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä voimassa olevia lakeja henkilötietojen käsittelyssä.  

 
 
Tietojen välittyminen  

Mikäli tietojen käyttö ei perustu muuhun oikeusperusteeseen, kysytään rekisteröidyltä erikseen suostumus tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti (esim. seuran tehdessä leiri-, kilpailu- tai muita tapahtumailmoittautumisia). 

7. Palveluntarjoajien sitouttaminen tietosuojaan 

Jäsenrekisteri on teknisesti toteutettu tällä hetkellä Microsoft Azuren palveluiden päälle. Jäsenrekisterin käsittelijät, kuten seuran vastuuhenkilö/henkilöt (kaikki, jolla on pääsy rekisteritietoihin) sitoutetaan sopimuksin yhdistyksen tietosuojaperiaatteisiin. 

8. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen 
 

Jäsenellä on oikeus tarkistaa ja mukauttaa tietojaan jäsenrekisterissä. Rekisterinpitäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä. 

 
Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta: 

1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä. 

2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä. 

3) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole seuran jäsen 

4) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu 

9. Omien tietojen poistaminen 
 

Rekisteröity voi pyytää omien tietojen täydellistä poistoa jäsenyyden päätyttyä, minkä  voi tehdä esim. kesken kauden. Jäsenrekisteristä poistetaan  jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua viimeisen kahteen vuoteen.

10. Henkilötietoseloisteen päivittäminen  

Tuusulan Hevosystäväinseura ry. päivittävää selostetta tarpeen mukaan ja tuorein versio löytyy kotisivulta osoitteesta: www.thys.f/rekisteriseloste 

Back To Top