Skip to content

Syyskokouksen kuulumisia

Tuusulan hevosystäväinseuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin Siippoon radalla 28.10.2022. Kokouksessa oli mukavasti paikalla seuran jäseniä ja siellä käytiin vilkasta keskustelua vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta ja saatiin käytännön ideoita sen toteuttamiseksi. Erityisen tärkeänä pidettiin seuran radan kunnossapidon kehittämistä, joka on yksi vuoden 2023…

Read more
Back To Top