skip to Main Content

Tuusulan Hevosystäväinseura ry omistaa 13,5 hehtaarin kokoisen maa-alueen Tuusulan Rusutjärven kylässä (osoite Kivirinteentie, Siippoo). Tällä alueella sijaitsee seuran toimintaan keskeisesti kuuluva harjoitusravirata. Harjoitusraviradan kokonaispituus on noin 970m. Raviradan yhteydessä on myös 300m mittainen loivasti ylämäkeen nouseva hiittisuora. Radan läheisyydessä seuran omistamalla alueella on muutaman kilometrin verran ajokelpoisia mäkiä ja kävelytysteitä.

Ravirata-alueella on neljän hevosen valjastuskatos sekä varastorakennus, joka toimii toimistona tapahtumien yhteydessä.

Radan keskeisiin tapahtumiin kuuluvat alkuvuodesta järjestettävä laskiaisrieha sekä keväällä mölyravit.

Raviradalla käyttäytyminen

Ravirata, sen ympärillä olevat ajomaastot sekä hiittisuora on tarkoitettu ainoastaan Tuusulan hevosystäväinseura ry:n jäsenten raviharjoituskäyttöön. Radan muusta käytöstä on sovittava hallituksen kanssa.

Radalla vallitsevat normaalit radalla-ajosäännöt. Radalla ajavien henkilöiden tulee olla tietoisia ravikilpailusääntöjen ohjeistamista käyttäytymistavoista. Radalle tullessa ja sieltä poistuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Hevosta kävelytetään radan ulkoreunoilla. Sisärataa ajetaan kilpailusuuntaan ja ulkorataa vastakkaiseen suuntaan. Hiittisuoralla on oikeanpuoleinen liikenne. Harjoitusrata on ravirata, joten laukkatreeniin rataa ei käytetä. Talviaikaan hevosen jätökset tulee mahdollisuuksien mukaan käydä korjaamassa radalta pois loukkaantumisvaaran takia.

Back To Top